Клінічна ординатура

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КЛІНІЧНОГО ОРДИНАТОРА

1. Наказ про зарахування до клінічної ординатури є підставою для звільнення лікаря з попереднього місця роботи за його ініціативою у зв’язку із вступом до клінічної ординатури.

2. Початок занять у клінічній ординатурі з 1 вересня.

3. Лікар, який вступив до клінічної ординатури, повинен 30-31 серпня з’явитися у деканат ФПО (кім.69) та подати:

- довідку з попереднього місця роботи про посадовий оклад, що необхідно для своєчасного встановлення стипендії. В довідці вказати розмір середньомісячної заробітної плати за останній рік роботи, включаючи місяць серпень. Довідка повинна бути датована серпнем місяцем. (держбюджет)

- трудову книжку, яка буде зберігатися у деканаті ФПО протягом навчання у клінічній ординатурі;

- встати на військовий облік у ДДМУ» кім.50. Для цього потрібно мати паспорт, військовий білет, копію військового білету, ідентифікаційний код та диплом

4. Отримати та заповнити форму індивідуального плану підготовки клінічного ординатора.

5. Зміст індивідуального плану підготовки клінічного ординатора розроблюється сумісно з завідувачем кафедри на 2 роки навчання, рецензується фахівцем відповідної спеціальності, затверджується на засіданні кафедри.

6. Індивідуальний план підготовки клінічного ординатора у 3 примірниках, рецензію на нього та витяг з протоколу засідання кафедри необхідно подати у деканат ФПО до 20 вересня.

7. Індивідуальний план підготовки клінічного ординатора затверджується ректором, після чого 1 примірник зберігається у особовій справі клінічного ординатора у деканаті ФПО, другий примірник зберігається на кафедрі, третій примірник знаходиться у клінічного ординатора.

8. Клінічний ординатор звітує кожні півроку. Піврічний звіт, затверджений на кафедральному засіданні, подається у деканат ФПО у 3 примірниках та витяг з протоколу засідання кафедри до 15 січня та 15 травня, до проведення атестації за рік навчання згідно графіку.

9. Особи, які без поважних причин протягом двох тижнів із дня початку занять не прибули до місця навчання, підлягають відрахуванню з клінічної інтернатури.

10. З будь-яких питань навчання у клінічної ординатури звертайтесь у деканат ФПО (кім.69).