Інтернам

Інтернатура (первинна спеціалізація) є обов’язковою формою післядипломної освіти осіб за лікарськими спеціальностями для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста та можливості здійснювати лікарську діяльність в Україні.

Основним завданням інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки випускників вищих медичних навчальних закладів, медичних факультетів університетів, їх професійної готовності до самостійної лікарської діяльності.

Інтернатура проводиться за очно-заочною формою навчання у закладах післядипломної медичної освіти, структурних підрозділах з післядипломної освіти вищих медичних навчальних закладів, на медичних факультетах університетів, на базах стажування в закладах охорони здоров’я.

Особа, яка успішно пройшла навчання за програмою інтернатури отримує відповідний сертифікат встановленої форми.

На кафедрі проводиться очне навчання лікарів-інтернів з наступних дисциплін:

  • зі спеціальності «Неврологія»

  • зі спеціальності «Нейрохірургія».

  • Куратор інтернів асистент кафедри, к.мед.н. Зозуля Оксана Олексіївна тел.моб. +380502899129

  • Завуч кафедри, доцент, к.мед.н. Мізякіна Катерина Василівна тел.моб. +380672643641

Бажаємо успіхів у навчанні !

Наказ №291

Перелік документів з інтернатури.doc

Права та обовязки лікаря-інтерна

Паспорт бази стажування лікаря-інтерна