Історія кафедри

Кафедра нервових хвороб та нейрохірургії факультету післядипломної освіти

ДЗ «ДМА МОЗ України»

Кафедра нервових хвороб та нейрохірургії факультету післядипломної освіти була заснована у 1994 році. На посаду завідуючого кафедрою було обрано доктора медичних наук, професора Людмилу Антонівну Дзяк, яка є Лауреатом Державної премії України, Заслуженим діячем науки та техніки України, членом Президії Українського науково-практичного товариства невропатологів, психіатрів і наркологів, членом редакційної колегії журналів «Український вісник психоневрології», «Сосудистые заболевания мозга», «Неврологический журнал», членом Європейської Федерації неврологів та членом Всесвітньої організації боротьби з інсультом. Головним позаштатним неврологом ГУОЗ Дніпропетровської облдержадміністрації. Професор Л.А.Дзяк нагороджена відзнакою голови облдержадміністрації нагрудним знаком «За розвиток регіону», удостоєна звання «Woman ofthe year» Американським біографічним інститутом, також Людмила Антонівна є володарем Всеукраїнської премії "Жінка ІІІ тисячоліття 2007".

Професор Л.А.Дзяк є автором багатьох наукових праць, у тому числі 2 відкриття «Закономерность экспрессии нейроспецифических белков (МАНК, ГФКБ) в условиях формирования и извлечения энграмм памяти у экспериментальных животных» та «Закономерность изменения активности катепсинов В,L,Н в структурах головного мозга животных при формировании энграмм памяти»; 3 підручника «Нервові хвороби», підручник «Атлас топічної діагностики нервової системи»; 2 навчальних посібника «Анатомія пам’яті: Атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті», а також «Эпилепсия»,«Артериальные аневризмы и артериовенозные мальформации головного мезга», «Загальні принципи організації і навчання та алгоритми виконання практичних навичок», «Ураження ЦНС при інфекційних захворюваннях у дітей», «Медицинская символика в античной нумизматике», «Расстройства памяти», «Ультрасонография в неврологии»; методичні рекомендації: «Порушення сну в загально клінічній практиці», «Панические атаки», «Интенсивная терапия ЧМТ с перфтораном», «Сучасні принципи діагностики та лікування хворих із гострими порушеннями мозкового кровообігу», «Гипертензивные кризы: определение, классификация, диагностика, лечение», «Расстройства памяти в психоневрологической памяти», «Сучасні аспекти діагностики, лікування та профілактики внутрішньочерепної гіпертензії при тяжкій черепно-мозковій травмі», «Ультразвукова томографія позвоночного даигательного сегмента», «Ультразвуковая діагностика при шейном остеохонрозе», «Ультрасонография в неврологии», «Сучасні принципи діагностики та лікування легкої черепно-мозкової травми», «Захворювання нервової системи у практиці лікаря загальної практики – сімейної медицини». Отримано 90 патентів на винаходи та раціоналізаторські пропозиції.

На кафедрі працюють 2 професора, 2 доценти, 7 асистентів.

Професор Микола Олександрович Зорін доктор медичних наук, Заслужений лікар України, головний нейрохірург ГУОЗ Дніпропетровської облдержадміністрації, голова Нейрохірургічної Асоціації Дніпропетровської області, директор медичного центру «Ендоскопічної нейрохірургії», член Спеціалізованої Вченої Ради по захисту докторських дисертацій при Київському НДІ нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова. Микола Олександрович визнан одним з найбільш досвідчених універсальних нейрохірургів. Більшість з оперативних втручань, які проводяться в нейрохірургічній практиці, він виконав вперше в Україні. Одним з перших освоїв операційний мікроскоп, сьогодні 95% втручань виконує з використанням мікрохірургічного обладнання. Більшість його операцій віднесено до вищої категории складності, а окремі з них є унікальними. Основний напрямок його практичної діятельності – розробка та упровадження малоінвазивних технологій в нейрохірургії.

Доцент Передерко Іван Григорович к.мед.н., Ветеран праці. Основними напрямками його практичноі та наукової діяльності є травма центральної та периферичної нервової системи, нейроонкологія.

Доцент Андрій Григорович Сірко д.мед.н. Захистив дисертацію «Внутрішньочерепна гіпертензія при тяжкій ЧМТ (діагностика, прогнозування, хірургічна корекція)». За останні 10 років при безпосередній участі А.Г.Сірко у Дніпропетровській області впроваджені наступні види оперативних втручань: моніторинг внутрішньочерепного та церебрального перфузійного тиску, декомпресивні краніектомії при тяжкій черепно-мозковій травмі та гострих порушеннях мозкового кровообігу, операції пластики дефектів черепа стандартними та індивідуальними стереолітографічними титановими імплантами, стереотаксична пункція глибино розташованих абсцесів головного мозку, стереотаксична біопсія пухлин головного мозку та вогнищевих патологічних новоутворень, розташованих у функціонально важливих ділянках мозку; видалення та біопсія пухлин головного мозку з використанням системи нейронавігації, використання КТ-цистернографії в діагностиці спонтанної та травматичної назальної ліквореї.

Основні напрямки роботи кафедри знайшли своє відображення в кандидатських дисертаціях доцента К.В. Мізякіной «Мнестичні розлади у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію, яка обумовлена патологією магістральних артерій голови», асистентів кафедри О.М.Шульги «Клініко-функціональні особливості перебігу гострих церебральних ішемій, обумовлених оклюзійно-стенозуючими ураженнями мозкових судин», О.О.Зозулі «Прогностичні критерії перебігу та виходів важкої черепно-мозкової травми», М.М.Салькова «Діагностика та лікування нетравматичної назальної ліквореї», Л.А.Терещенко «Наукове обґрунтування системи медико-соціальної та трудової реабілітації контингентів дорослого населення, постраждалого внаслідок аварії на Чорнобильській АЄС», О.С.Цуркаленко «Прогностичні критерії перебігу субарахноідальних крововиливів, обумовлених розривом артеріальних аневризм», В.М.Сук «Стан церебральної гемодинаміки та внутрішньочерепного тиску як фактори, що впливають на прогноз тяжкої черепно-мозкової травми», Д.В.Овчаренко «Пункційна вертебропластика при неускладнених переломах хребців на тлі остеопорозу».

В різні роки на кафедрі працювали видатні вчені В.М.Міртовська, М.М. Мосійчук, які залишили слід у вітчизняній та світовій неврології та нейрохірургії.

Протягом десяти років на кафедрі нервових хвороб та нейрохірургії під керівництвом професора Л.А. Дзяк були розроблені нові та ефективні методи лікування потерпілих з тяжкою черепно-мозковою травмою. Їх застосування в мирний час дозволило значно зменшити летальність та покращити якість життя хворих. Були отримані патенти, видані посібники, підручники та методичні рекомендації. Все це дозволило спеціалістам підготовленими зустріти хворих з тяжкими вогнепальними пошкодженнями черепа та головного мозку під час проведення АТО. Крім того, за короткий час був вивчений досвід інших країн (США, Ізраїль) в лікуванні даної категорії постраждалих.

За участі співробітників кафедри нервових хвороб та нейрохірургії було проліковано 214 бійців з черепно-мозковими пораненнями та вогнепальними пошкодженнями хребта та спинного мозку, з них 136 були оперовані. Більше половини всіх операцій були виконані за безпосередньої участі доцента кафедри, д.м.н. А.Г. Сірко, професора М.О. Зоріна, асистентів Д.В. Овчаренко та М.М. Салькова. Співробітниками кафедри розроблені власні методики оперативних втручань при вогнепальних черепно-мозгових пораненнях, на спосіб лікування поранень отримано деклараційний патент України на корисну модель.

Для реалізації комплексних заходів щодо медичної допомоги хворим цереброваскулярною патологією під керівництвом професора Л.А.Дзяк в регіоні розроблена і активно функціонує система надання етапної допомоги хворим з цереброваскулярною і спиноваскулярной патологією, компонентами якої є невролого - нейрохірургічна клініка на базі обласної лікарні ім. І.І.Мечникова, регіональні центри гострої цереброваскулярної патології, реабілітаційний стаціонар і реабілітаційний цереброваскулярний санаторій. Відкритий ендоваскулярный центр, де активно використовуються методики внутрішньосудинних оперативних втручань. Розробляється можливість використання тромболітичних препаратів в щонайгострішому періоді церебральних ішемій.

На сьогоднішній день клінічною базою кафедри є 3 нейрохірургічних (відділення спінальної нейрохірургії, відділення судинної нейрохірургії, відділення нейроонкології та церебральної нейротравматології) та 2 неврологічних відділення (відділення судинної неврології, відділення вертеброневрології) КЗ «Обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова».

Протягом 1994 - 2015 років на кафедрі захищено 3 докторських дисертації, 11 кандидатських дисертацій, заплановано та виконуються одна докторська та 2 кандидатських дисертації. Виконуються науково-дослідні роботи, присвячені судинній патології головного мозку (тема «Сучасні методи діагностики та лікування цереброваскулярної патології»), вертеброгенній патології спинного мозку («Оптимізація обрання лікувальної тактики вертеброгенних уражень нервової системи та розробка мініінвазивних методів їх хірургічного лікування та післяопераційної реабілітації”) та травмі центральної нервової системи («Медична допомога при черепно-мозковій травмі та її наслідках», «Медична допомога при онкологічних захворюваннях ЦНС», «Медична допомога при ушкодженнях нервів та її наслідках»).

Кафедра являється клінічною базою Державного фармакологічного центру МОЗ України з випробування лікарських засобів.

На кафедрі постійно триває навчання студентів з циклу «Нейрохірургія», лікарів-інтернів, магістрів, клінічних ординаторів, аспірантів за фахом «Неврологія» та «Нейрохірургія», післядипломні курси підвищення кваліфікації лікарів за фахом «Неврологія» та «Нейрохірургія».

Клініка кафедри відома не лише в межах України, але й за кордоном. Працівники кафедри постійно приймають участь у роботі світових та європейських наукових конгресів. Неперевершені лекції та доповіді професора Л.А. Дзяк завжди викликають пильну увагу лікарів та вчених України, близького та далекого зарубіжжя.