Колектив

Колектив кафедри

Дзяк Людмила Антонівна

Член-кореспондент НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України, завідувач кафедри, головний позаштатний спеціаліст з неврології Департаменту охорони здоров´я Дніпропетровської обласної державної адміністраці, кваліфікаційна категорія «вища», д.мед.н., професор.

Тема докторської дисертації (1991) за фахом нервові хвороби: «Мозковий інсульт (клінічні, структурно-функціональні, імунні взаємовідносини та прогноз перебігу)».

Наукова і практична діяльність професора Дзяк Л.А. відзначена серед неврологів України та зарубіжжя. Вона є членом президії науково-практичного товариства неврологів, психіатрів, наркологів України; членом Європейської академії «Неврологія»; членом Всесвітнього товариства неврологів; головою науково-практичної спілки неврологів, психіатрів, наркологів Дніпропетровської області; членом редакційних колегій і рад 5 фахових журналів.

Нагороджена відзнакою голови облдержадміністрації нагрудним знаком «За розвиток регіону», Подякою міського голови «За сумлінну плідну працю в галузі охорони здоров’я, творчий пошук та ініціативу в роботі, активну громадську позицію» (2017 р.), удостоєна звання «Woman of the year» Американським біографічним інститутом, є володарем Всеукраїнської премії “ Жінка ІІІ тисячоліття 2007 ”.

Професор Дзяк Л.А. є керівником багатопрофільної невролого -нейрохірургічної клініки, де в широкому обсязі проводяться сучасні методи лікування.

Дзяк Л.А. внесла великий вклад у вивчення проблем психофізіології церебральних ушкоджень. Розроблено та впроваджено систему мультимодального нейрофізіологічного моніторингу, завдяки чому встановлено особливості формування і перебігу травматичної хвороби мозку при черепно-мозкових пораненнях, бойовій травмі та впроваджено патогенетичні підходи до реабілітації постраждалих у гострому, проміжному та віддаленому періодах.

Коло наукових інтересів Дзяк Л.А. також стосується цереброваскулярної патології. За розробки у цій галузі у 1995 році вона була нагороджена медаллю ВДНГ України. Другим пріоритетним напрямком діяльності Людмили Антонівни Дзяк є вертеброгенна патологія нервової системи. Здійснюється тісна взаємодія з неврологами та нейрохірургами Німеччини, Ізраїля, США. Крім цього, вона проводе активні дослідження у галузі епілепсій та епілептиформних синдромів.

Людмила Антонівна є автором 530 наукових праць, у тому числі: 23 посібника, 2 монографії, 2 наукових відкриття, 9 підручників, 17 методичних рекомендацій, 50 патентів. Під її керівництвом захищено 3 докторських та 10 кандидатських дисертацій. Виконується 3 докторські та 3 кандидатські дисертації.

Зорін Микола Олександрович

Заслужений лікар України, головний позаштатний нейрохірург головного управління охорони здоров´я Дніпропетровської обласної державної адміністраці, кваліфікаційна категорія «вища», д.мед.н., професор.

Тема докторської дисертації (1995) за фахом нейрохірургія:“Хірургічне лікування ішемій головного мозку при множинному ураженні магістральних артерій».

Тема докторської дисертації (2012) за фахом нейрохірургія:“Внутрішньочерепна гіпертензія при тяжкій ЧМТ (діагностика, прогнозування, хірургічна корекція”.

Мізякіна Катерина Василівна

к.мед.н., доцент кафедри, відповідальна за навчальний процес, лікар невролог вищої кваліфікаційної категорії.

Тема кандидатської дисертації (2006) за фахом нервові хвороби:«Мнестичні розлади у хворих на дисциркуляторнуенцефалопатію, яка обумовлена патологією магістральних артерій голови(клініко-експериментальне дослідження)».

Шульга Олександра Олександрівна

д. філософії м., асистент кафедри, лікар невролог першої кваліфікаційної категорії. Відповідальний за науково-дослідницьку роботу кафедри.

Тема кандидатської дисертації (2001) за фахом нервові хвороби:“Прогностичні критерії перебігу гострих попероково-крижових радікулопатій”.

Зозуля Оксана Олексіївна

к.мед.н, доцент кафедри, лікар невролог вищої кваліфікаційної категорії

Тема кандидатської дисертації (2005) за фахом нервові хвороби: "Прогностичні критерії перебігу та виходів тяжкої ЧМТ (клініко-біохімічне дослідження)".

Казанцева Вікторія Анатоліївна

асистент кафедри, лікар нейрохірург вищої кваліфікаційної категорії. Заплановано захист дисертації на ступінь доктора філософії медицини за фахом нейрохірургія.

Сук Володимир Михайлович

асистент кафедри, лікар невролог вищої кваліфікаційної категорії. Заплановано захист дисертації на ступінь кандидата медичних наук за фахом нервові хвороби.


Асистент кафедри, лікар невролог. Готується до захисту дисертації на ступінь кандидата медичних наук за фахом нервові хвороби, відповідальна за сайт кафедри.

Чеха Катерина Василівна

Асистент кафедри, лікар невролог. Готується до захисту дисертації на ступінь кандидата медичних наук за фахом нервові хвороби, відповідальна за інтернатуру за фахом «Неврологія».

Казанцева Вікторія Анатолівна

Асистент кафедри, лікар нейрохірург. Готується до захисту дисертації на ступінь кандидата медичних наук за фахом нейрохірургія, відповідальна за інтернатуру за фахом «Нейрохірургія».