Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри нервових хвороб та нейрохірургії ФПО

На кафедрі нервових хвороб та нейрохірургії ФПО виконуються наступні науково-дослідницькі роботи:

1) “Оптимізація обрання діагностичної та лікувальної тактики вертеброгенних уражень

нервової системи та розробка нових методів їх консервативного лікування ”.

Строки виконання роботи: 2017 – 2022 рр.