Дистанційне навчання

Учбові матеріали та завдання

Перелік тем рефератів, що рекомендовані для написання, слухачам

циклу ТУ «Діагностика та лікування больових синдромів різного генезу та захворювань периферичної нервової сістеми»

1. Сучасні підходи до діагностики та ведення хворих з патологією черепних нервів. Прозокраніалгії. Невралгія трійчастого нерва. Синдром Ханта. Синдром Толоси-Ханта. Невралгія язикоглоткового нерва. Невралгія барабанного сплетіння. Невралгія проміжного нерва. Невралгія верхнього нерва гортані. Синдром Фрей. Скелетно-мишечні прозокраніалгії. Цервікопрозокраніалгії (шийно-язичний синдром та синдром шиловидного відростка). Центральні лицьові болі. Глосалгія. Психогенні лицьові болі.

Атипові лицьові болі.

2. Інноваційні підходи до діагностики та лікування цефалгій.

3. Новітні підходи до діагностики та лікування рефлекторних синдромів хребта.

4. Алгоритми діагностики та лікування радікулопатій.

5. Сучасні рекомендації (гайдлайни) з лікування болю у спині.

6. Ушкодження плечового сплетіння та периферичних нервів.

7. Тунельні синдроми на верхніх та нижніх кінцівках.

NB! При написанні реферату використовувати літературні джерела за період 2015-2020 роки! готові реферати прохання надсилати на електронну пошту 603@dsma.dp.ua

АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО ПРОВЕДЕННЯ КУРСІВ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ У 2020 РОЦІ РОЗМІЩЕНА НА ПІДСТОРІНЦІ "КУРСИ ТУ" - ПАПКА "ТУ 2020".

Прослухати лекції з аудіосупроводом за тематикою курсів Ви можете перейшовши на підсторінку "Курси ТУ" - "ТУ 2020", перелік лекцій буде поповнюватися.

Шановні курсанти при винекненні запитань можна телефонувати:

доцент кафедри Мізякіна Катерина Василівна тел.моб. +380672643641 або

асистент кафедри Сук Володимир Михайлович тел.моб. +380667100247