Тренінг  КОНТРАКТ з оволодіння практичними навичками

«Еволюція поглядів на проблему болю. Що повинен знати та вміти клініцист»

22.04.-25.04.2024 

КАРТКА ЗАХОДУ БПР МЕДИЧНИХ  ПРАЦІВНИКІВ

Тренінгу з оволодіння практичними навичками

«Еволюція поглядів на проблему болю.

Що повинен знати та вміти клініцист»

1. Назва заходу

 «Еволюція поглядів на проблему болю.

Що повинен знати та вміти клініцист»

2. Назва провайдера

Дніпровський державний медичний університет (номер Провайдера – 1069)

3. Співорганізатори заходу

Немає

4. Цільоваа удиторія (відповідно до Номенклатури лікарських спеціальностей)

спеціалізація неврологія, нейрохірургія, загальна практика – сімейна медицина

5. Вид заходу БПР

Спостереження, аналітичний, тренувальний

6. Заплановано кількість учасників

6 (1 група)

7. Мета навчання

Опанувати підходи та техніки, які дозволяють підвищити ефективність діагностики лікування пацієнтів з судинними захворюваннями головного та спинного мозку.

8. Метод/методи навчання

Лекція, практичне заняття з відпрацюванням практичних навичок, інструктаж, пояснення.

9. Кількість балів БПР

25

10. Дати заходу БПР

                                          

22.04.2024 - 25.04.2024

11. Місце проведення заходу БПР (повна адреса)

Дніпровський державний медичний університет, кафедра нервових хвороб та нейрохірургії ФПО,

49006, м. Дніпро, вул. Степана Бендери, 26, КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» ДМР

12. Прізвище, ім’я, по батькові лектора/тренера

Дзяк Людмила Антонівна

Зорін Микола Олександрович

Казанцева Вікторія Анатоліївна

13. Резюме лектора/тренера

Дзяк Людмила Антонівна

Завідувач кафедри нервових хвороб та нейрохірургії ФПО,

член-кореспондент НАМН України, Лауреат Державної премії України, Заслужений діяч науки та техніки України,

д.мед.н., професор

Зорін Микола Олександрович

д.мед.н., професор

Заслужений лікар України

Мізякіна Катерина Василівна

к.мед.н., доцент 

14. Програма заходу БПР

24 години (4 дні) (додається)

 

15. Опис вимог рівня знань, володіння темою, навичок, досвіду учасників до моменту реєстрації на даний захід

Вища медична освіта за спеціальностями:

неврологія, нейрохірургія, загальна практика – сімейна медицина

16. Технічна підтримка

Набір шкал для клінічної та інструментальної оцінки ноцицептивного болю (ВАШ, 4-бальна вербальна шкала болю, 5-бальна вербальна шкала болю); набір шкал та опитувальників для клініко-інструментальної оцінки нейропатичного болю (PainDETECT, DN4, больова шкала LANSS, опитувальник NPQ, опитувальнк Мак-Гілла); набір шкал та опитувальників для оцінки якості життя при больовому синдромі (Опитувальник Освестрі,  квебекська шкала інвалідності при болі в спині, опитувальник Ролланд-Морріса)

17. Методи оцінювання набутих знань

Вхідний тестовий контроль, поточний контроль під час проведення  практичних занять, кінцевий тестовий контроль (за вимогами для отримання сертифікату слухач має набрати мінімум 75 % правильних відповідей).

18. Код заходу БПР